ОСМИСЛЕННЯ СТРАТЕГІЇ СОЦІАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016-03-25
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Відтак, поставлене британським соціальним філософом питання «Що таке вільний англієць сьогодні?» стосується, мож- ливо, навіть більшою мірою країн, які перебувають у стані соціального, політичного, економічного реформування. Від відповіді ким є сьогодні сучасний українець, чи гарантовані права його самореалізації й розвитку багато в чому залежить і визначення стратегії національно-державних проектів. Therefore, the question posed by the British social philosopher "What is a free Englishman today?" applies, perhaps, to a greater extent to countries that are in a state of social, political, and economic reformation. The definition of the strategy of national-state projects largely depends on the answer to who is a modern Ukrainian today, whether his rights to self-realization and development are guaranteed.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Надибська О.Я. ОСМИСЛЕННЯ СТРАТЕГІЇ СОЦІАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ. Роль та місце правоохоронних органів у розбудові демократичної правової держави: матеріали VIII міжнар. наук.- практ. конф., м. Одеса, 25 березня 2016 р. — Одесса: ОДУВС, 2016. С. 15 - 16.