ВІДНОВНЕ ПРАВОСУДДЯ ЩОДО НЕПОВНОЛІТНІХ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023-06-23
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Успішне проходження програми відновного правосуддя для неповнолітніх є вагомою підставою для звільнення їх від відповідальності. Її застосування є важливою складовою для забезпечення права дитини на безпеку, зокрема психологічну, в системі ювенальної юстиції. Саме це впливає та корегує на поведінку дитини в майбутньому, що істотно знизить ризик вчиненню нових правопорушень. Впровадження таких заходів дає змогу відповідати вимогам Конвенції про права дитини та іншим міжнародним стандартам щодо прав дитини. Successful completion of a restorative justice program for juveniles is a valid basis for exoneration. Its application is an important component for ensuring the child's right to safety, particularly psychological, in the juvenile justice system. It is this that influences and corrects the child's behavior in the future, which will significantly reduce the risk of committing new offenses. The implementation of such measures makes it possible to meet the requirements of the Convention on the Rights of the Child and other international standards on the rights of the child.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Грівцова, В. ВІДНОВНЕ ПРАВОСУДДЯ ЩОДО НЕПОВНОЛІТНІХ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ. Захист прав дитини в умовах військової агресії : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 23 червня 2022 р.). – Одеса : Видавництво «Юридика», 2023. – 316 с. С.53-57.