Формування рівня соціальної свідомості щодо протидії корупції в системі освіти

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023-03-22
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський державний університет внутрішніх справ
Анотація
В Україні прояви корупції на всіх рівнях освітнього процесу витісняють правові та етичні норми і вже давно перетворилися на загальноприйняту фо рму суспільної поведінки, за яку відповідальні всі ланки: батьки, працівники освіти, освітні установи та правоохоронні органи. Першим кроком на шляху посилення протидії корупції в освіті має бути визначення її характеру та поширеності, з тим щоб скласти чітке уявлення про соціально-технологічні практики корупційних дій, визначити умови, що їм сприяють. In Ukraine, manifestations of corruption at all levels of the educational process supersede legal and ethical norms and have long since turned into a generally accepted form of social behavior for which all levels are responsible: parents, education workers, educational institutions, and law enforcement agencies. The first step on the way to strengthening the fight against corruption in education should be to determine its nature and prevalence, in order to create a clear picture of the socio-technological practices of corrupt actions, to determine the conditions that contribute to them.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Суліма, К. Формування рівня соціальної свідомості щодо протидії корупції в системі освіти. Роль та місце правоохоронних органів у розбудові демократичної правової держави: матеріали XV міжнар. наук.-практ. конф., м. Одеса, 22 березня 2023 р. Одеса: ОДУВС, 2023. С.242-245.