Особливості запровадження в Україні правового режиму надзвичайної ситуації ( на прикладі боротьби з пандемією гострої респіраторної хвороби Covid-19)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Edmonton, Canada: Jnternational Science Group
Анотація
Працівники поліції повинні правильно усвідомлювати існуючі особливості правового режиму НС. Серед основних ознак, котрі визначають відміниі механізми у діях органів влади та населення в цих умовах, варто виділити наступні: 1) застосування різного законодавства, яке регулює суспільні відносини в цих надзвичайних обставинах; 2) використання окремих (визначених) порядків запровадження цих станів; З) відміниі способи та суб'єкrn управління рятувальними силами і засобами; 4) обсяги законодавчих обмежень конституційних прав і свобод rромадян та ін. Police officers must be properly aware of the existing features of the legal regime of the emergency. Among the main features that determine the differences in the mechanisms of action of the authorities and the population in these conditions, the following should be noted: 1) the application of various laws governing public relations in these extraordinary circumstances; 2) the use of separate (defined) procedures for the introduction of these states; C) cancellation of methods and subjects of management of rescue forces and means; 4) the scope of legislative restrictions on the constitutional rights and freedoms of citizens, etc.
Опис
Ключові слова
режим надзвичайної ситуації, пандемія, Covid-19, нормативно-правові акти, рятувально-профілактичні роботи., state of emergency, pandemic, Covid-19, regulations, rescue and prevention work.
Бібліографічний опис
Вайда Т.С., Круглик М. Особливості запровадження в Україні правового режиму надзвичайної ситуації ( на прикладі боротьби з пандемією гострої респіраторної хвороби Covid-19) // The 12 th Intemational scientific and practical conference «ІМР АСТ OF MODERNITY ON SCIENCE AND PRACTICE» (13-14 April, 2020). Edmonton, Canada 2020. Рр. 281 - 285.
Зібрання