ІНФОРМАЦІЙНА ПОЛІТИКА В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023-02-24
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
В умовах сьогодення особливої актуальності набуває об’єднання зусиль державних органів, інститутів громадянського суспільства, засобів масової інформації, громадян у формуванні та реалізації інформаційної політики. Важливим аспектом при цьому є форму- вання культури інформаційного обміну, протидії дезінформації та упередження поширення інформації, яка може нести загрозу небез- пеці як громадян, так і країни. In today's conditions, the unification of efforts of state bodies, civil society institutions, mass media, and citizens in the formation and implementation of information policy is gaining special relevance. An important aspect of this is the formation of a culture of information exchange, countering disinformation, and preventing the spread of information that may pose a threat to both citizens and the country.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Ульянов О.І. ІНФОРМАЦІЙНА ПОЛІТИКА В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ. Крим – це Україна: стратегія деокупації та реінтеграції : матеріали Між- народного науково-практичного круглого столу (м. Одеса, 24 лютого 2023 року). – Одеса : Видавництво «Юридика», 2023. – 322 с. С. 266-269.