Особливості праці неповнолітніх, зокрема в умовах воєнного стану

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2024-03-29
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський державний університет внутрішніх справ
Анотація
В роботі висвітлюється проблематика роботи неповнолітніх в мовах воєнного стану. Особливу уваг авторка приділяє безпеці та захисту прав дітей як найвищого пріоритету. Воєнний стан створює небезпечні умови для неповнолітніх в яких виникають певні особливості. Авторка зауважує, що велика кількість дорослих членів родини пішли до лав Збройних Сил України, тому діти допомагаючи батькам працевлаштовуються на роботу. Роботодавцю необхідно дотримуватися зазначених законодавством гарантій щодо працевлаштування неповнолітніх осіб, а саме: дотримуватися зазначених часових меж та не перевищувати їх, надавати належні умови праці та інші гарантії, зокрема соціальні квоти та інше. The range of problems of work of minor is in-process illuminated in the languages of martial law. A special уваг author spares to safety and protection of rights for children as the greatest priority. A martial law creates dangerous terms for minor there are certain features in that. An author notices that plenty of adult family members went out into the rows of the Armed Forces of Ukraine, that is why helping put the parents of працевлаштовуються on work. It is necessary to adhere to an employer the guarantees marked a legislation in relation to employment of minor persons, namely: to adhere to the marked temporal borders and not exceed them, give the proper terms of labour and other guarantees, in particular social quotas.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Нестеренко, М. Особливості праці неповнолітніх, зокрема в умовах воєнного стану. Роль та місце правоохоронних органів у розбудові демократичної правової держави: матеріали XVI міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф., м. Одеса, 29 березня 2024 р. Одеса: ОДУВС, 2024. С. 430-432.