LANGUAGE CULTURE AND DECISION MAKING OF POLICE OFFICERS

Вантажиться...
Ескіз
Файли
Дата
2022-08-04
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
As a result, we can conclude that the problem of optimizing the communicative competence and culture of communication of officers is one of the most relevant and long overdue areas of service activity. And on how fully and how soon it will be implemented, depends the formation of a police officer of the new time, capable to perform the following tasks at a high professional level. У підсумку можна зробити висновок, що проблема оптимізації комунікативної компетентності та культури спілкування офіцерів є одним із найактуальніших і давно назрілих напрямків службової діяльності. І від того, наскільки повно і як скоро це буде реалізовано, залежить формування поліцейського нового часу, здатного на високому професійному рівні виконувати такі завдання.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Arapaki М. LANGUAGE CULTURE AND DECISION MAKING OF POLICE OFFICERS.Мовна підготовка поліцейських: традиції, перспективи та зарубіжний досвід: Матеріали Міжнародного круглого столу з нагоди 100-річчя Одеського державного університету внутрішніх справ (04 серпня 2022 року). Одеса: ОДУВС, 2022. С. 10 - 13.