Інноваційні підходи щодо забезпечення дотримання прав людини Національною поліцією України

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023-10-27
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Автор зазначає, що, крім підтримання правопорядку в регіонах країни, важливим напрямом роботи Національної поліції в сучасних реаліях є напрацювання ефективних заходів протидії порушенню і захисту прав людини в Україні, вдосконалення адміністративноправового механізму реагування на порушення прав і законних інтересів громадян, професійне та всебічне надання допомоги тим, хто цього потребує, особливо у складний для країни час. The author notes that, in addition to maintaining law and order in the regions of the country, an important direction of the work of the National Police in modern realities is the development of effective measures to counter the violation and protection of human rights in Ukraine, the improvement of the administrative-legal mechanism for responding to violations of the rights and legitimate interests of citizens, professional and comprehensive assistance to those who need it, especially in difficult times for the country.
Опис
Ключові слова
дотримання основних прав та свобод людини, правоохоронні органи, взаємодія. observance of basic human rights and freedoms, law enforcement agencies, interaction.
Бібліографічний опис
Павлютін, Ю. Інноваційні підходи щодо забезпечення дотримання прав людини Національною поліцією України. Дотримання прав і свобод людини Національною поліцією України в умовах глобальних викликів сьогодення: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Одеса, 27 жовтня 2023 р. – Одеса : ОДУВС, 2023. С.102-105.