До 200-річчя від дня народження Т. Г. Шевченка Національний символ українського народу, його духовності й самосвідомості

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2014
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
У статті розглядається питання про виняткову роль Т.Г. Шевченка в історичній долі українського народу, про проблематику його творів, у яких з величезною силою поетичного відображення подано сторінки складної, часами глибоко драматичної історії України, народної боротьби за соціальну й національну свободу, говориться про художнє осмислення геніальним поетом славних і героїчних сторінок історії легендарного українського козацтва. This paper examines the crucial role of Т.Н. Shevchenko іn the historical fate of the Ukrainian реорІе, the problems of his works, which are of great poetic power display page presents а соmрІех, at times deeply dramatic history of Ukraine, the people's struggle for social and national freedom refers to the artistic interpretation poet of genius glorious and heroic pages of the legendary Ukrainian Cossacks.
Опис
Ключові слова
Україна, Шевченко, національне відродження, національна самосвідомість, українська історія, епічні твори, поезія, самодержавство, національно-визвольний рух, Ukraine, Shevchenko, the national revival, national identity, Ukrainian history, еріс literature, poetry, the monarchy, the national liberation movement
Бібліографічний опис
Цвілюк С.А. До 200-річчя від дня народження Т. Г. Шевченка Національний символ українського народу, його духовності й самосвідомості // Південноукраїнський правничий часопис. 2014. № 1. С 176 - 180.