Участь Національної поліції у створенні безбар'єрного простору в Україні

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023-10-27
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Впровадження безбарʼєрності у роботі поліції є необхідним, оскільки працівники правоохоронних органів є відповідальними за забезпечення безпеки та захисту прав людей у суспільстві. Вони повинні мати здатність ефективно взаємодіяти з усіма громадянами, незалежно від їхніх особливостей або можливостей. Це значить, що поліцейські повинні мати навички спілкування, які дозволяють їм ефективно спілкуватися з різними людьми. Крім того, безбарʼєрність сприяє підвищенню довіри до поліції. Люди повинні відчувати свободу і впевненість в тому, що поліція захистить їхні права та свободи. Забезпечення безбарʼєрного доступу до послуг поліції сприяє підвищенню їхнього впливу на місцевому рівні та сприяє поліпшенню діалогу між поліцією та громадою. Безбарʼєрний доступ до поліцейських послуг не тільки сприяє зміцненню довіри та співпраці, але й покращує якість життя певних категорій осіб, що впливає на загальний розвиток нашого суспільства. Тому важливо постійно працювати над формуванням безбарʼєрного середовища в рамках поліцейської діяльності та забезпечувати дотримання прав і свобод усіх людей. The implementation of barrier-free operation in the work of the police is necessary, since law enforcement officers are responsible for ensuring the safety and protection of people's rights in society. They must have the ability to interact effectively with all citizens, regardless of their characteristics or capabilities. This means that police officers must have communication skills that allow them to communicate effectively with a variety of people. In addition, accessibility helps increase trust in the police. People should feel free and confident that the police will protect their rights and freedoms. Providing barrier-free access to police services helps to increase their influence at the local level and helps to improve the dialogue between the police and the community. Barrier-free access to police services not only helps to strengthen trust and cooperation, but also improves the quality of life of certain categories of people, which affects the overall development of our society. Therefore, it is important to constantly work on the formation of a barrier-free environment within the framework of police activities and to ensure that the rights and freedoms of all people are respected.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Петкер, І. Участь Національної поліції у створенні безбар'єрного простору в Україні. Дотримання прав і свобод людини Національною поліцією України в умовах глобальних викликів сьогодення: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Одеса, 27 жовтня 2023 р. – Одеса : ОДУВС, 2023. С.105-108.