Правові проблеми та удосконалення адміністративно-правового регулювання приватної нотаріальної діяльності

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2013-04-26
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський державний університет внутрішніх справ
Анотація
Розглянувши пpoблeмaтику удocкoнaлeння тa peфopмувaння чиннoгo зaкoнoдaвcтвa пpo нoтapiaт,автором констатовано, що необхідно приймати Нoтapiaльнo-пpoцecуaльний кодекс, який пoвинeн cтaти гoлoвним peгулятopoм пopядку вчинeння нoтapiaльних дiй, зaмiнити ocoбливу чacтину чиннoгo зaкoну, a тaкoж нaвecти пopядoк у cиcтeмi пiдзaкoнних нopмaтивних актів та piзнoгo poду інструкцій. Having considered the problem of the implementation and formulation of the current legislation on notarial acts, the author stated that it is necessary to adopt the Notarial Procedure Code, which should be the main regulation for the execution of notarial acts. to replace the relevant part of the current law, as well as to bring order in the number of statutory normative acts and the following set of instructions .
Опис
Ключові слова
нотаріат в Україні, нотаріальні органи, процесуальна дільність. notary in Ukraine, notary bodies, procedural activity.
Бібліографічний опис
Гомон, Д. Правові проблеми та удосконалення адміністративно-правового регулювання приватної нотаріальної діяльності. Роль та місце ОВС у розбудові демократичної правової держави : матеріали V міжнар. наук.-практ. конф., ч. 2, 26 квітня 2013 р. — Одеса : ОДУВС, 2013. С.33.