ПЕРЕВАГИ РЕАЛІЗАЦІЇ ВРЕГУЛЮВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОГО СПОРУ ЗА УЧАСТЮ СУДДІ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020-03-27
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
На думку авторів, слід запровадити освітні програми для навчальних закладів, орієнтованих на інформування про способи врегулювання спорів на засадах примирення і, як наслідок – виховання в громадян моделі поведінки, яка б ґрунтувалась на мирному вирішенні конфліктів, а також потрібна якісна професійна підготовка суддів у сфері врегулювання конфліктів на засадах примирення. According to the authors, it is necessary to implement educational programs for educational institutions, focused on informing about the methods of settling disputes on the basis of reconciliation and, as a result, educating citizens in a model of behavior that would be based on the peaceful resolution of conflicts, as well as the need for high-quality professional training of judges in the field settlement of conflicts on the basis of reconciliation.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Савицька Т.О., Дрішлюк В.І. ПЕРЕВАГИ РЕАЛІЗАЦІЇ ВРЕГУЛЮВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОГО СПОРУ ЗА УЧАСТЮ СУДДІ. Проблемні питання правоохоронної та правозахисної діяльності в контексті євроінтеграційних тенденцій : матеріали міжнародної курсантсько-студентської наук.-практ. конф., м. Одеса, 27 березня 2020 р. / редкол. В. П. Маковій, та ін. — Одеса, ОДУВС, 2020. С. 221 - 225.