Проблеми запобігання та протидії корупції в поліції: міжнародний досвід

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Дніпровський Національний університет імені Олеся Гончара. Юридичний факультет
Анотація
У статті розглядаються адміністративні та організаційні проблеми протидії корупції у службовій діяльності працівників поліції. Описується негативний вплив корупції на розвиток економіки і фінансової системи держави. Детально розглядається спеціальна комісія із розслідування поліцейської корупції в США. Престиж роботи поліцейських в США і вимоги до їхньої роботи за сумісництвом. У статті пропонуються заходи із мінімізації корупційних правопорушень у системі органів поліції. В статье рассматриваются административные и организационные проблемы противодействия коррупции в служебной деятельности сотрудников полиции. Описывается негативное влияние коррупции на развитие экономики и финансовой системы государства. Подробно рассматривается специальная комиссия по расследованию полицейской коррупции в США. Престиж работы полицейских в США и требования к их работе по совместительству. В статье предлагаются меры по минимизации коррупционных правонарушений в системе органов полиции. The article is devoted to the administrative and organizational problems of fighting corruption in the official activities of the police officers. The author describes negative influence of corruption on the development of economy and financial system of a state. The detailed analysis of the special commission on the investigation of police corruption in the USA is included, as well as information on the prestige of police work in the USA and the requirements to the dual job-holding in this sphere. The article also contains propositions for the minimization of corruption offences within the state administration system.
Опис
Ключові слова
корупція, поліція, протидія, державна служба, корупційний ризик, відповідальність, виконавчий орган, адміністративно-правові засоби, безпека., коррупция, полиция, противодействие, государственная служба, коррупционный риск, ответственность, исполнительный орган, административно-правовые средства, безопасность., corruрtion, рolice, counteraction, state service, corruрtion risk, resрonsibility, executive body, administrative legal means, security.
Бібліографічний опис
Кубаєнко А.В. Проблеми запобігання та протидії корупції в поліції: міжнародний досвід / А.В. Кубаєнко // Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції.- Науковий збірник. - Випуск № 3. - 2017. - С. 114 - 118.