Адміністративно-правове регулювання діяльності патрульної поліції щодо забезпечення безпеки дорожнього руху в Україні

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023-03-22
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський державний університет внутрішніх справ
Анотація
На власну думку автора, з метою удосконалення адміністративно-правового регулювання діяльності патрульної поліції щодо забезпечення безпеки дорожнього руху в Україні слід розробити окремі рекомендації щодо організації та порядку здійснення поточного контролю за несенням служби поліцейськими, які мають бути затверджені наказом керівництва Національної поліції. In the author's own opinion, in order to improve the administrative and legal regulation of patrol police activities in order to ensure road traffic safety in Ukraine, separate recommendations should be developed regarding the organization and procedure of ongoing control over the performance of police officers, which should be approved by an order of the National Police leadership.
Опис
Ключові слова
забезпечення безпеки дорожнього руху, адміністративно-правове регулювання, контроль і нагляд за діяльністю патрульної поліції. ensuring road traffic safety, administrative and legal regulation, control and supervision of patrol police activities.
Бібліографічний опис
Думітрашко, В. Адміністративно-правове регулювання діяльності патрульної поліції щодо забезпечення безпеки дорожнього руху в Україні. Роль та місце правоохоронних органів у розбудові демократичної правової держави: матеріали XV міжнар. наук.-практ. конф., м. Одеса, 22 березня 2023 р. Одеса: ОДУВС, 2023. С.306-307.