ТЕОРЕТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ ПРОФЕСІЙНОЇ ДЕФОРМАЦІЇ СЕРЕД ПРАЦІВНИКІВ ПОЛІЦІЇ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021-04-23
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Автором були розглянуті детермінанти, які обумовлюють професійну деформацію особистості. Розглянуті об’єктивні та суб’єктивні фактори, які впливають на розвиток та становлення особистості професіонала. Велика увага була присвячена систематизації та аналізу сучасних наукових досліджень у даному аспекті, у результаті чого визначені макросистемі та мікросистемі детермінанти, які впливають на поліцейського. The author considered the determinants that condition professional deformation of the personality. Considered objective and subjective factors that affect development and formation personality of a professional. Much attention was devoted systematization and analysis of modern scientific research in this field aspects, as a result of which the macrosystem and microsystem are defined determinants that affect the police officer.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Остропілова Г.С. ТЕОРЕТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ ПРОФЕСІЙНОЇ ДЕФОРМАЦІЇ СЕРЕД ПРАЦІВНИКІВ ПОЛІЦІЇ. Актуальні аспекти криміналістичного та психологічного забезпечення правоохоронної діяльності, м. Одеса, 23 квітня 2021 р. Одеса: ОДУВС, 2021. 269 с. С. 161-165.