Теоретичні та практичні основи формування методики досудового розслідування захоплення заручників

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
НДІ публічного права
Анотація
Монографічне дослідження є одним з перших в Україні фундаментальних опрацювань теоретичних і практичних основ формування методики досудового розслідування захоплення заручників. Українська правова система знаходиться на стадії активного реформування, навіть попри триваючі бойові дії та активну фазу збройної агресії росії проти територіальної цілісності й незалежності – фактично розв’язану війну. Одним з найбільш небезпечних, зокрема в умовах активних бойових дій, є такий вид кримінального правопорушення, як захоплення заручників, що має бути досліджений всебічно та повно з метою якомога більш продуктивного забезпечення процесу здійснення такого досудового розслідування всіма необхідними криміналістичнометодичними інструментами. У монографії запропоновано низку шляхів вирішення проблемних питань, що можуть виникати під час здійснення досудового розслідування захоплення заручників. The monograph is one of the first fundamental development of theoretical and practical bases of developing methodology for pre-trial investigation of hostage-taking. The Ukrainian legal system is under active reform, even despite the ongoing hostilities and the active phase of russia’s armed aggression against territorial integrity and independence – actually, the unleashed war. One of the most dangerous, especially under active hostilities, is such a type of criminal offense as hostage-taking, which, in our opinion, should be investigated comprehensively and completely, ensuring that the process of conducting such a pre-trial investigation with all necessary forensic and methodical tools is as productive as possible. The monograph offers a number of ways to solve problematic issues that may arise during pre-trial investigation of hostage-taking.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Теоретичні та практичні основи формування методики досудового розслідування захоплення заручників [Текст] : монографія / І. М. Вигівський, В. Г. Дрозд ; Наук.-дослід. ін-т публ. права. – Київ : 7БЦ, 2023. – 368 с.
Зібрання