Невідкладні дії органів Національної поліції при оформленні дорожньо-транспортних пригод

Анотація
У навчальному посібнику висвітлені невідкладні дії органів Національної поліції при оформлені дорожньо-транспортних пригод. Навчальний посібник орієнтований на курсантів навчальних закладів системи МВС та працівників органів Національної поліції, а також для всіх хто цікавиться даною проблематикою. The textbook highlights the urgent actions of the National Police in the registration of traffic accidents. The textbook is aimed at cadets of educational institutions of the Ministry of Internal Affairs and employees of the National Police, as well as for all who are interested in this issue.
Опис
Ключові слова
дорожньо-транспортна пригода, Національна поліція, МВС, повідомлення, інформація, учасники, дорожній рух, правопорушення, traffic accident, National Police, Ministry of Internal Affairs, messages, information, participants, traffic, offenses
Бібліографічний опис
Невідкладні дії органів Національної поліції при оформленні дорожньо-транспортних пригод : навч. посіб. / за заг.ред. В.М. Галунько. – Херсон. Одеса: 2022. – 24 с.