Конфлікт дискурсивних та стереотипних рішень у механізмі контрпродуктивнох поведінки

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
НАВСУ
Анотація
Опис
У статті аналізується механізм прийняття рішень індивідом, виділяються дискурсивні, інтуїтивні та стереотипні (звичні) рішення. Доводиться, що в механізмі контрпродуктивної (у тому числі редидивної деліктної та рецидивної віктимної) поведінки важливу роль відіграє конфлікт між усвідомлюваними (дискурсивними) та неусвідомлюваними (звичними рішеннями). Засвоєні у ранньому віці соціальні (національні, релігійні тощо) стереотипи зазвичай не піддаються раціональному аналізу, а існують в структурі світогляду в якості «єдино вірної/ найбільш адекватної» моделі світо- і самосприйняття. Тому прийняті на їх підставі звичні рішення часто мають перевагу над рішеннями дискурсивними, навіть у тих випадках, коли вони не відповідають умовам часу і дії. Причинами формування контрпродуктивних стереотипів звичних рішень у кожному конкретному випадку можуть стати психологічні травми, патологічна фіксація на певних комплексах, неадекватна самооцінка, а також надмірна залежність (чи «антизалежність») від соціальних вимог певної спільноти або конкретного індивіду. Подолання контрпродуктивних стереотипів звичних рішень вимагає діяльнісної підтримки з боку значущих інших та відпрацювання коректних соціальних навиків.
Ключові слова
Дискурсивні рішення, інтуїтивні рішення, стереотипні (звичні) рішення, контрпродуктивна поведінка, рецидивна деліктність, рецидивна віктимність, discursive decisions, intuitive decisions, stereotyped (habitual) solutions, counterproductive behavior, recurrent criminality, recurrent victimity, дискурсивные решения, интуитивные решения, стереотипные (привычные) решения, контрпродуктивное поведение, рецидивная деликтность, рецидивная виктимность
Бібліографічний опис
Конфлікт дискурсивних та стереотипних рішень у механіхмі контрпродуктивної поведінки / Н.І. Гончарова // Юридична психологія. - 2017. - № 2 (21). - С. 53-62