ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ У СФЕРІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ В УМОВАХ ДІЇ РЕЖИМУ ВОЄННОГО СТАНУ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС; Херсонський факультет.
Анотація
Дана наукова стаття присвячена актуальній проблемі обмеження прав людини в Україні під час дії правового режиму воєнного стану. Розглянуто теоретичні підходи вчених до визначення поняття «національна безпека» «правовий режим воєнного стану» та «обмеження прав та свобод людини і громадянина» у контексті національного законодавства і міжнародних зобов’язань України. This scientific article is devoted to the actual problem of the restriction of human rights in Ukraine during the legal regime of martial law. The theoretical approaches of scientists to the definition of the concept of "national security", "legal regime of martial law" and "restriction of human and citizen rights and freedoms" in the context of national legislation and international obligations of Ukraine are considered.
Опис
Ключові слова
національна безпека, конституційні права та свободи людини, захист прав особи, правовий режим воєнного стану, обмеження прав та свобод. national security, constitutional human rights and freedoms, protection of individual rights, legal regime of martial law, restriction of rights and freedoms
Бібліографічний опис
Нікітін, А. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ У СФЕРІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ В УМОВАХ ДІЇ РЕЖИМУ ВОЄННОГО СТАНУ. Юридичний бюлетень. 2023. Вип. 29. С. 327-338.