ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС НЕПОВНОЛІТНЬОЇ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019-04-05
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
У процесі дослідження цивільно-правового статусу фізичної особи, автори дійшли до висновку, що українське цивільне законодавство створює необхідні умови і встановлює відповідні гарантії забезпечення реалізації індивідами своєї цивільної правосуб’єктності та її ключових елементів у зв’язку з їх участю у соціально-правовій сфері.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Слободянюк А.В., Сухарєва А.О. ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС НЕПОВНОЛІТНЬОЇ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ. Проблемні питання правоохоронної та правозахисної діяльності в контексті євроінтеграційних тенденцій : матеріали міжнародної курсантсько-студентської наук.-практ. конф.,( м. Одеса, 05 квітня 2019 р.). / редкол. В. П. Маковій, та ін. Одеса: ОДУВС, 2019. – С. 326 - 329.