ОКРЕМІ АСПЕКТИ ЗАКІНЧЕННЯ РОЗГЛЯДУ СПРАВИ БЕЗ ВИНЕСЕННЯ РІШЕННЯ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2013-04-26
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Викладене у дослідженні свідчить, що інститут закінчення розгляду цивільних справ без винесення рішення пройшов досить довгий і складний шлях становлення та розвитку. І з розвитком цивільного-процесуального права цей інститут сам розвивався й вдосконалювався. Позитивним моментом цього інституту слід вважати розмежування закриття провадження в справі та залишення заяви без розгляду. Зокрема, законодавча регламентація нової форми закінчення розгляду справи без рішення мала важливе значення для посилення процесуальних гарантій права на звернення до суду за судовим захистом. Важливою особливістю цього інституту є його тісний зв’язок з практичними потребами суспільства, а це, у свою чергу, зумовлює необхідність його постійного наукового дослідження й належного врегулювання на законодавчому рівні.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Шалар, А. ОКРЕМІ АСПЕКТИ ЗАКІНЧЕННЯ РОЗГЛЯДУ СПРАВИ БЕЗ ВИНЕСЕННЯ РІШЕННЯ. Роль та місце ОВС у розбудові демократичної правової держави : матеріали V міжнар. наук.-практ. конф., ч. 2, 26 квітня 2013 р. — Одеса : ОДУВС, 2013. — 168 с. С.147-149.