ОСОБЛИВОСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ ТА ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ В УМОВАХ НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021-04-30
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Аналізуються особливості забезпечення громадської безпеки та громадськогопорядку в умовах надзвичайної ситуації. The peculiarities of ensuring public safety and public order in emergency situations are analyzed.
Опис
Ключові слова
забезпечення внутрішньої безпеки держави, громадська безпека, система правових норм, публічний порядок, пандемія, COVID-19., ensuring the internal security of the state, public safety, system of legal norms, public order, pandemic, COVID-19.
Бібліографічний опис
Березовський С., Плужнік О.І. ОСОБЛИВОСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ ТА ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ В УМОВАХ НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ. Актуальні питання охорони громадського порядку в умовах карантину: матеріали Всеукраїнського науково-практичного круглого столу, м. Одеса, 30 квітня 2021 р. – Одеса : ОДУВС, 2021. С. 7 - 10.