ЩОДО ОСОБЛИВОСТЕЙ СПРИЙНЯТТЯ ТА ВІДТВОРЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ДОПИТУ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ВІКУ НЕПОВНОЛІТНЬОГО

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020-04-29
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Автор дійшов висновку, про те, що процес допиту малолітнього або неповнолітнього – це своєрідний вид мистецтва, в якому треба врахувати найм’якіші сторони впливу на психіку допитуваного. Важливо бути професіоналом в даній сфері аби не завдати шкоди і в той же час отримати необхідну інформацію для встановлення об’єктивної істини у кримінальному провадженні. The author came to the conclusion that the process of interrogating a minor or a minor is a kind of art, in which the mildest aspects of the influence on the psyche of the interrogated must be taken into account. It is important to be a professional in this field in order not to cause harm and at the same time to obtain the necessary information to establish the objective truth in criminal proceedings.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Кукош Т.П. ЩОДО ОСОБЛИВОСТЕЙ СПРИЙНЯТТЯ ТА ВІДТВОРЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ДОПИТУ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ВІКУ НЕПОВНОЛІТНЬОГО. Криміналістичні та психологічні аспекти досудового роз- слідування: матеріали наук.-практ. інтернет-конф., м. Одеса, 29 квітня 2020 р. Одеса: ОДУВС, 2020. 214 с. С. 152-156.