Державне управління у сфері техногенно-природної безпеки

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2013
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
У цій статті розглянуто деякі питання щодо управління державною системою у сфері технологічної природної безпеки, проаналізовано правові акти, які регулюють управління правовідносинами у цій сфері. It this article some questions about state system's government in technological natural security sphere building, are considered, juridical acts, which regulate the government of juridical relations in this sphere, are analyzed.
Опис
Ключові слова
техногенно-природня безпека, цивільна оборона, надзвичайні ситуації, technogenic and natural security, civil defense, emergencies
Бібліографічний опис
Кузніченко С.О. Державне управління у сфері техногенно-природної безпеки // Актуальні проблеми державного управліня. Зб. наук. праць. 2002 № 2 (13). Частина ІІ. С. 287-290.