ДОТРИМАННЯ КОНСТИТУЦІЙНИХ ПРАВ ТА СВОБОД В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022-10-28
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
На погляд авторів, в умовах воєнного стану важливим є забезпечення обізнаності громадян про норми діючого законодавства у сфері дотримання їх конституційних прав та свобод людини. Оскільки, під час військової агресії мають місце масові порушення даних прав, тому влада повинна через посадових осіб постійно інформувати населення про те, шо вони можуть звернутися до правоохоронних органів – підрозділів Національної поліції України, прокуратури, Служби безпеки України, військових адміністрацій, чи до інших органів влади, які продовжують функціонувати у даній місцевості, для захисту своїх прав. Введення воєнного стану в жодному разі не може бути підставою для обгрунтування застосування тортур, жорстокого чи принижуючого людську гідність поводження або покарання у відношенні громадян. Будь-які спроби використати введення воєнного стану для захоплення влади тягнуть за собою відповідальність згідно із законом. У разі порушення прав громадян військовослужбовцями або працівниками правоохоронних органів – громадяни можуть отримати їх захист шляхом звернення до посадових осіб військової комендатури, органів прокуратури або до суду. In the opinion of the authors, in the conditions of martial law, it is important to ensure citizens' awareness of the norms of the current legislation in the sphere of observing their constitutional rights and human freedoms. Since, during military aggression, massive violations of these rights take place, the authorities must constantly inform the population through officials that they can turn to law enforcement agencies - units of the National Police of Ukraine, the prosecutor's office, the Security Service of Ukraine, military administrations, or other authorities, which continue to function in this area, to protect their rights. The introduction of martial law cannot in any case be the basis for justifying the use of torture, cruel or degrading treatment or punishment against citizens. Any attempt to use the imposition of martial law to seize power entails liability under the law. In case of violation of the rights of citizens by military personnel or employees of law enforcement agencies, citizens can obtain their protection by applying to officials of the military commandant's office, prosecutor's office or to the court.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Стариченко А.О., Біла В. ДОТРИМАННЯ КОНСТИТУЦІЙНИХ ПРАВ ТА СВОБОД В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ. Стан та перспективи розвитку адміністративного права України: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет конференції, м. Одеса, 28 жовтня 2022 р. – Одеса : ОДУВС, 2022. С. 23-26.