Проблеми розробки проектів будівництва залізниць на Півдні України

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2012
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Інститут української археографії та джерелознавства імені МС Грушевського НАН України
Анотація
У статті розглянуто різноманітні проекти, досліджено труднощі, що виникали на шляху їх реалізації та політику уряду щодо будівництва залізниць на Півдні України у другій половині ХІХ ст. Відмічено, що характерною рисою практично всіх первісних приватних прохань як іноземних, так і вітчизняних підприємців була відсутність наукового забезпечення, конкретних напрямів та вивірених розрахунків. Крім того, значною перепоною на шляху до їх реалізації була невизначеність з фінансуванням будівництва. In this article, it was discussed various projects and explored the difficulties in the time of their realization and government policy for building of railways in the South of Ukraine in the second half of the nineteenth century. It’s noted, that the characteristic feature of almost all primary projects of foreign and domestic businessmen was the lack of scientific support, specific directions and accurate calculations. In addition, the obstacle in the time of their realization was uncertainty with financing of building.
Опис
Ключові слова
залізниця, проект, концесія., railway, construction project, a concession.
Бібліографічний опис
Камінська О.А. Проблеми розробки проектів будівництва залізниць на Півдні України. Наукові праці. Історія. 2012. Том. 80. Вип. 168. С. 22-26.