ПРОБЛЕМИ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ЗАКРІПЛЕННЯ СТАТУСУ ТА ПОВНОВАЖЕНЬ ОПЕРАТИВНИХ ПРАЦІВНИКІВ КРИМІНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020-03-26
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Автором зазначається, що у КПК не міститься визначення статусу та однозначних повноважень оперативних підрозділівкримінальної поліції. Проте, дане нормативне закріплення у КПК, який є основою здійснення кримінальних проваджень, необхідне для ефективного виконання завдань кримінального судочинства. Тому, необхідно закріпити все коло можливих повноважень оперуповноважених: здійснення та проведення С(Р)Д та НС(Р)Д за письмовим дорученням слідчого, прокурора; здійснення розшуку підозрюваного та обвинуваченого за постановою слідчого та прокурора, або ухвалою суду відповідно; проводити затримання осіб, що підозрюються у вчиненні кримінальних правопорушень; формувати та направляти матеріали оперативно-розшукової діяльності, що можуть використовуватись як докази та підстава для початку досудового розслідування; здійснювати оперативне супроводження матеріалів кримінальних проваджень тощо. The author notes that the KPK does not contain a definition of the status and unequivocal powers of operational units of the criminal police. However, this normative consolidation in the Criminal Procedure Code, which is the basis of criminal proceedings, is necessary for the effective performance of criminal justice tasks. Therefore, it is necessary to consolidate the entire range of possible powers of the operational commissioners: implementation and conduct of S(R)D and NS(R)D by written instructions of the investigator, prosecutor; carrying out the search of the suspect and the accused according to the decision of the investigator and the prosecutor, or the decision of the court, respectively; detain persons suspected of committing criminal offenses; form and send materials of operational and investigative activities that can be used as evidence and a basis for starting a pre-trial investigation; to carry out operational support of materials of criminal proceedings, etc.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Болтянська А.В. ПРОБЛЕМИ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ЗАКРІПЛЕННЯ СТАТУСУ ТА ПОВНОВАЖЕНЬ ОПЕРАТИВНИХ ПРАЦІВНИКІВ КРИМІНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ. Роль та місце правоохоронних органів у розбудові демокра- тичної правової держави: матеріали ХІІ міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., м. Одеса, 26 березня 2020 р. Одеса: ОДУВС, 2020. 268 с.С. 168-170.