ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ ПРИТЯГНЕННЯ ДО ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ОСОБИ ЗА ПОРУШЕННЯ ВИМОГ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018-03-30
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Автор констатує, що забезпечення ведення Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов`язані з корупцією правопорушення, а також перевірка декларацій, відповідно до ст.11 Закону України «Про запобігання корупції» № 1700-VII від 14 жовтня 2014 року із змінами та доповненнями, належить до повноважень Національного агентства з питань запобігання корупції. Отже, НАЗК єдиний орган перевірки відомостей зазначених у деклараціях та єдиний орган, який має складати протоколи про таке правопорушення, інші органи, зокрема посадова особа Національної поліції, має право, лише скласти протокол про адміністративне корупційне порушення, за дорученням НАЗК і після проведення Агентством відповідної перевірки. The author states that the maintenance of the Unified State Register of declarations of persons authorized to perform the functions of the state or local self-government, and the Unified State Register of persons who have committed corruption or corruption-related offenses, as well as the verification of declarations, in accordance with Article 11 of the Law of Ukraine "On Prevention of Corruption" No. 1700-VII of October 14, 2014, as amended, falls under the authority of the National Agency for Prevention of Corruption. Therefore, the NAKC is the only body for verifying the information specified in the declarations and the only body that must draw up protocols on such an offense, other bodies, in particular, an official of the National Police, has the right only to draw up a protocol on an administrative corruption violation, on the instructions of the NAKC and after the Agency has conducted a corresponding checks.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Дубовіков Д.І. ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ ПРИТЯГНЕННЯ ДО ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ОСОБИ ЗА ПОРУШЕННЯ ВИМОГ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ. Роль та місце правоохоронних органів у розбудові демократичної правової держави: матеріали Х міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., м. Одеса, 30 березня 2018 р. — Одесса: ОДУВС, 2018. — 282 с. С. 115-116.