Соціально-економічні передумови новелізації правового регулювання договірних відносин в Україні

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023-12-15
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Львів: ЛьвДУВС
Анотація
Тези містять дослідження природи договору у розрізі цивільно-правових та трудових взаємин. Вагому частину роботи займають статистичні дані на основі офіційних статистичних даних у різних сферах суспільного життя сучасної України. При цьому доводиться соціально-економічна значимість впровадження різних договірних конструкцій в цивільні та трудові відносини, що дає підстави сформувати також і відповідні законодавчі новели у цій сфері. The thesis contains a study of the nature of the contract in the context of civil law and labour relations. An important part of the work is occupied by statistical data based on official statistics in various spheres of public life in modern Ukraine. At the same time, the author proves the socio-economic significance of introducing various contractual structures into civil and labour relations, which gives grounds for formulating relevant legislative innovations in this area.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Маковій В.П. Соціально-економічні передумови новелізації правового регулювання договірних відносин в Україні. Державотворення і правотворення в умовах війни та післявоєнний період: мат. Всеукраїнського круглого столу, м. Львів, 15 грудня 2023 р. Львів: ЛьвДУВС, 2023. С. 130-133.