Заходи запобігання та протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними: кримінально-правовий аспект

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Видавничий дім "Гельветика"
Анотація
Статтю присвячено дослідженню кримінально-правового аспекту запобіганню та протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними. Встановлено, що проблема запобігання та протидії злочинам у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів повинна вирішуватися в руслі протидії злочинності взагалі. Аргументовано, що загально-соціальне запобігання та протидія злочинам у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів визначається трьома найважливішими складниками: економічним, соціальним і моральним. The article is devoted to the study of the criminal-legal aspect of preventing and countering the illegal circulation of narcotic drugs, psychotropic substances and precursors and their abuse. It has been established that the problem of preventing and countering crimes in the sphere of illegal circulation of narcotic drugs, psychotropic substances, their analogues and precursors should be solved in the direction of countering crime in general.It is argued that the general social prevention and counteraction of crimes in the sphere of illegal circulation of narcotic drugs, psychotropic substances and precursors is determined by three most important components: economic, social and moral.
Опис
Ключові слова
заходи, запобігання, протидія, зловживання, наркотичні засоби, психотропні речовини, прекурсори, загально-соціальні заходи, measures, prevention, counteraction, abuse, narcotic drugs, psychotropic substances, precursors, general social measures
Бібліографічний опис
Деревянкін С.Л., Ізбаш К.С. Заходи запобігання та протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними: кримінально-правовий аспект // Південноукраїнський правничий часопис. - 2022. - № 3. - С. 61-65.