Національно-культурні об'єднання в суспільному та культурному житті Одеси ХІХ - початку ХХ століття: історіографія проблеми

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова
Анотація
Стаття присвячена систематизації та аналізу історіографічної бази дослідження діяльності національно-культурних об’єднань в суспільному та культурному житті Одеси ХІХ – початку ХХ століття. Зроблено висновок, що, попри існування значного масиву літератури, можна твердити про відсутність комплексного дослідження зазначеної теми. Статья посвящена систематизация и анализу историографической базы исследования деятельности национально-культурных объединений в общественной и культурной жизни Одессы XIX - начала ХХ века. Сделан вывод, что, несмотря на существование значительного массива литературы, можно утверждать об отсутствии комплексного исследования указанной темы. The article is devoted to systematize and analyze historiographical base research activities of national cultural societies in social and cultural life of Odessa XIX - early XX century. It is concluded that, despite the existence of a significant complex of literature, we can say about the absence of a comprehensive study of this topic.
Опис
Ключові слова
Одеса, національно-культурні товариства, історіографія., Одесса, национально-культурные общества, историография., Odesa, national-cultural associations, historiography.
Бібліографічний опис
Македон В.В. Національно-культурні об'єднання в суспільному та культурному житті Одеси ХІХ - початку ХХ століття: історіографія проблеми / В.В. Македон // «Записки історичного факультету» 25 випуск, 2014 : наукове видання / Колектив авторів – Одеса : «Одеський національний універститет імені І. І. Мечникова», 2015. – С. 177 - 191.