ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ В ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022-12-09
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Авторка наголошує, що поліція відіграє важливу роль у забезпеченні прав та свобод людини. Безумовно, в Україні існує коло правових гарантій, які взаємодіють з іншими гарантіями прав і свобод людини та громадянина. Але гарантування практичної реалізації прав і свобод людини на теренах України ще не перебуває на високому – не лише правовому, але й загальнокультурному, світоглядному – рівні. The author emphasizes that the police play an important role in ensuring human rights and freedoms. Undoubtedly, Ukraine has a range of legal guarantees that interact with other guarantees of human and citizen rights and freedoms. But guaranteeing the practical implementation of human rights and freedoms on the territory of Ukraine is not yet at a high level - not only legally, but also on a general cultural and worldview level.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Яблоновська А.А. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ В ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ. Правова система держави: проблеми формування та перспективи розвитку в контексті євроінтеграції : матеріали Всеукр. наук.конф., м.Одеса, 9 грудня 2022р. Одеса: ОДУВС, 2022. 82 с. С. 78-80.