ЩОДО ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНУ ЖИТЛА ЯК ПРАВОВОЇ КАТЕГОРІЇ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2013-04-26
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Автором констатується, що відсутність законодавчої дефініції житла є однією з проблем правового регулювання житлових відносин. Встановлення єдиного визначення, яке б охоплювало всі можливі види житлових помешкань, є нагальним завданням законодавця. Відсутність законодавчо визначеного поняття, а також визначення ознак житла, вимог до нього приводить до можливості порушень прав громадян на житло. The author states that the lack of a legal definition of housing is one of the problems of legal regulation of housing relations. Establishing a single definition that would cover all possible types of housing is an urgent task of the legislator. The absence of a legally defined concept, as well as the definition of housing features and requirements for it, leads to the possibility of violations of citizens' rights to housing.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Дорошенко, Ю. ЩОДО ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНУ ЖИТЛА ЯК ПРАВОВОЇ КАТЕГОРІЇ. Роль та місце ОВС у розбудові демократичної правової держави : матеріали V міжнар. наук.-практ. конф., ч. 2, 26 квітня 2013 р. — Одеса : ОДУВС, 2013. — 168 с. С.46-47.