ЩОДО ПИТАННЯ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ В ГАЛУЗІ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022-12-16
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
У дослідженні авторка зазначає, що корупція є одним із основних факторів, що сприяє легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, тобто це не лише джерело незаконних коштів, а й засіб їх відмивання. Діяльність підрозділів фінансової розвідки держави, а саме ДСФМУ, спрямовані на встановлення фактів порушення фінансової дисципліни, виявлення прогалин на законодавчому рівні, щодо лобіювання чиновниками інтересів комерційних суб’єктів, які відмивають кошти, отримані злочинним шляхом тощо, що ускладнює протидію правопорушеннямя. In the research, the author notes that corruption is one of the main factors contributing to the legalization of income obtained through crime, that is, it is not only a source of illegal funds, but also a means of laundering them. The activities of the financial intelligence units of the state, namely the DSFMU, are aimed at establishing the facts of violations of financial discipline, identifying gaps at the legislative level, in relation to lobbying by officials of interests commercial entities that launder funds obtained through crime, etc., which complicates the prevention of crimes.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Денисова, А. ЩОДО ПИТАННЯ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ В ГАЛУЗІ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ. Актуальні питання запобігання корупції: міжнародний та національний досвід: збірник матеріалів Всеукраїнського науково-практичного круглого столу (16 грудня 2022 року, м. Одеса) / за ред. А.В.Денисовой. Одеса: ОДУВС, 2022. 92 с. С.9-11.