Особливості колізійних норм системи джерел правового регулювання спадкування за законом у міжнародному праві

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2014
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Досліджено та охарактеризовано поняття “спадкування” та “право на спадкування”, обґрунтовано необхідність вивчення колізійного регулювання спадкування в міжнародному та національному праві. Розглянуто колізійні норми законодавства України щодо врегулювання спадкування за законом, його принципи та обсяг дії. Исследованы и охарактеризованы понятия “наследование” и “право на наследование”, обоснована необходимость изучения коллизионного регулирования наследования в международном и национальном праве. Рассмотрены коллизионные нормы законодательства Украины относительно урегулирования наследования по закону, его принципы и объем действия. The concept of “inheritance” and “the right to inherit” are explored and described, the necessity of studying the inheritance of conflict regulation in international and national law is justified. The conflict rules of legislation of Ukraine that govern the inheritance by law, its principles and scope of action are studied.
Опис
Ключові слова
спадкування, право на спадкування, спадкування за законом, колізія, колізійне регулювання., наследование, право на наследование, наследование по закону, коллизия, коллизионное регулирование., inheritance, the right to inherit, inheritance under the law, conflict, conflict regulation.
Бібліографічний опис
Церковна О.В. Особливості колізійних норм системи джерел правового регулювання спадкування за законом у міжнародному праві / О.В. Церковна, Х.О. Кричевська // Південноукраїнський правничий часопис. - 2014. - № 4. - С. 109 - 112.