ДОБРОЧЕСНІСТЬ У РОБОТІ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ: МОРАЛЬНО-ЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020-05-29
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС; Херсонський факультет.
Анотація
Автор доводить, що чітке визначення критеріїв доброчесності нададуть змогу кандидату на зарахування до лав правоохоронних органів чи абітурієнту профільного вищого навчального закладу на ранній стадії прийняти рішення,з’ясувати особисту відповідність встановленим критеріям доброчесного поліцейського. The author proves that a clear definition of the criteria of integrity will allow a candidate for admission to the ranks of law enforcement agencies or an applicant of a specialized higher educational institution to make a decision at an early stage, to find out personal compliance with the established criteria of an honest police officer.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Норець Л.Є. ДОБРОЧЕСНІСТЬ У РОБОТІ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ: МОРАЛЬНО-ЕТИЧНИЙ АСПЕКТ. Професійна підготовка поліцейських в Україні: методологія, теорія, практика. Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (29 травня 2020 року). Херсон: Херсонський факультет Одеського державного університету внутрішніх справ, 2020. 190 с. С. 144-147.