Інформаційно-аналітичне забезпечення управління підрозділами кримінальної поліції

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський державний університет внутрішніх справ
Анотація
Інформаційно-аналітичне забезпечення управління підрозділами кримінальної поліції є важливим аспектом їхньої діяльності. Воно дозволяє отримувати своєчасну та достовірну інформацію про криміногенну ситуацію, тенденції розвитку злочинності, а також про діяльність самих підрозділів кримінальної поліції. У роботі розглядаються основні завдання інформаційно-аналітичного забезпечення управління підрозділами кримінальної поліції. Проаналізовано основні джерела інформації, що використовуються для цього забезпечення. Визначено основні методи аналізу інформації, що використовуються для підготовки інформаційно-аналітичних матеріалів. Information and analytical support for the management of criminal police units is an important aspect of their activity. It allows you to receive timely and reliable information about the criminogenic situation, trends in the development of crime, as well as about the activities of the criminal police units themselves. The work examines the main tasks of information and analytical support for the management of criminal police units. The main sources of information used for this provision have been analyzed. The main methods of information analysis used for the preparation of information and analytical materials are defined.
Опис
Ключові слова
інформаційно-аналітичне забезпечення, управління, підрозділи кримінальної поліції, криміногенна ситуація, тенденції розвитку злочинності, діяльність підрозділів кримінальної поліції. information and analytical support, management, criminal police units, criminogenic situation, crime development trends, activity of criminal police units.
Бібліографічний опис
Змирлі, В.Г. Інформаційно-аналітичне забезпечення управління підрозділами кримінальної поліції : кваліфікаційна робота / Віктор Григорович Змирлі ; МВС України, Одеськ. держ. ун-т внутр. справ. - Одеса, 2022. - 68 с.