Зміст та класифікація адміністративно-наглядової діяльності міліції

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2014
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
У статті розкрито зміст адміністративно-наглядової діяльності, визначено структуру адміністративного нагляду як системи правовідносин, надано класифікацію видів адміністративно-наглядової діяльності міліції. The article reveals the content of administrative and supervisory activities, defines the structure of administrative supervision as a system of legal relations, provides a classification of the types of administrative and supervisory activities of the police.
Опис
Ключові слова
сфера адмінінстративно-наглядової діяльності міліції, нормотворча діяльність, адмніністративно-запобіжні заходи , форми діяльності, sphere of administrative and supervisory activity of the police, rule-making activity, administrative and preventive measures, forms of activity
Бібліографічний опис
Ярмакі Х. П. Зміст та класифікація адміністративно-наглядової діяльності міліції / Х. П. Ярмакі // Південноукраїнський правничий часопис. - 2014. - № 2. - С. 77-81.