Проблемні питання застосування дискреційних повноважень у взаємозалежних правовідносинах Національної поліції України

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023-10-20
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
В умовах збройного конфлікту в Україні забезпечення законного здійснення поліцейських повноважень має першорядне значення. Зловживання дискреційними повноваженнями в Національній поліції призводить до несправедливих звільнень поліцейських, підриває правосуддя та довіру суспільства. Чіткі інструкції та обмеження дискреційних повноважень мають важливе значення для запобігання зловживанням. Дотримання європейських стандартів, особливо права на справедливий суд, має вирішальне значення. Реформи дисциплінарних процедур необхідні для забезпечення верховенства права, захисту громадян та відповідності європейським принципам, зміцнення відданості України демократії та правам людини. Досягнення балансу між підтриманням безпеки та захистом фундаментальних прав має вирішальне значення для України, яка прагне створити суспільство, засноване на справедливості, рівності та верховенстві права, навіть за складних обставин правового режиму воєнного стану.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Левченко, О. Проблемні питання застосування дискреційних повноважень у взаємозалежних правовідносинах Національної поліції України. Стан та перспективи розвитку адміністративного права України: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет конференції, м. Одеса, 20 жовтня 2023 р. – Одеса : ОДУВС, 2023. С. 180-183.