Ар'єргардні бої революції: анархістська герилья в Одесі (грудень 1906 - грудень 1907)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2013
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Миколаїв: МНУ
Анотація
Стаття розглядає спроби анархістів за допомогою економічного та політичного терору, страйку, підняти повстання в Одесі у 1907 р., боротьбу анархістських груп проти погромників і бойовиків «Союзу російського народу». Стаття рассматривает попытку анархистов с помощью экономического и политического террора, стачки, поднять восстание в Одессе в 1907 г., борьбу анархистских групп против погромщиков и боевиков из «Союза русского народа». The article is dedicated the straggle of anarchist groups by means of economic and political terror and strikes, their attempt to organize a revolt in Odessa in 1907, also it said about the anarchists fighting against thugs and gunmen of the «Union of Russian people».
Опис
Ключові слова
анархісти-синдикалісти, анархісти-комуністи, герилья, терор, страйк, погром, «Союз російського народу», «Молода воля»., анархисты-синдикалисты, анархисты-коммунисты, герилья, террор, забастовка, погром, «Союз русского народа», «Молодая воля», anarchists-syndicalists, anarchists-communists, guerrilla, terror, strike, mayhem, «Union of the russian people», «Young will».
Бібліографічний опис
Савченко С. А. Ар'єргардні бої революції: анархістська герилья в Одесі (грудень 1906 - грудень 1907) / С. А. Савченко // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського. Сер. : Історичні науки. - 2013. - Вип. 3.35. - С. 106-111.