Деякі аспекти правового регулювання діяльності оперативних підрозділів

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023-03-22
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський державний університет внутрішніх справ
Анотація
Актуальність даної теми полягає в тому, що в сучасних умовах формування правоохоронної діяльності держави неабиякого значення набуває вивчення актуальних проблем правового регулювання діяльності оперативно-розшукових підрозділів. Зазначимо, що оперативно-розшукова діяльність є важливою складовою частиною правоохоронної діяльності, спрямованої на боротьбу зі злочинністю, зокрема, з її організованими формами. The relevance of this topic lies in the fact that in modern conditions of formation of law enforcement activities of the state, the study of current problems of legal regulation of the activities of operational and investigative agencies acquires great importance subdivisions It should be noted that investigative activity is important a component of law enforcement activities aimed at combating crime, in particular, with its organized forms.
Опис
Ключові слова
правоохоронна діяльність, правове регулювання, оперативно-розшукові підрозділи, нормативно-правові акти. law enforcement activity, legal regulation, operative and investigative units, regulatory and legal acts.
Бібліографічний опис
Поляков, Є., Гнатюк, І. Деякі аспекти правового регулювання діяльності оперативних підрозділів. Роль та місце правоохоронних органів у розбудові демократичної правової держави: матеріали XV міжнар. наук.-практ. конф., м. Одеса, 22 березня 2023 р. Одеса: ОДУВС, 2023. С.207-210.