Щодо питання про визначення поняття «екологічні інвестиції»

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2024-03-29
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський державний університет внутрішніх справ
Анотація
Тези присвячені дослідженню дефініції «екологічних інвестицій». Метою тез є визначення поняття та ознак «екологічні інвестиції» та аналіз ролі й особливостей останніх в підтримці й нарощенні природно-ресурсного потенціалу країни. Автор тез дійшов висновку, що в даний час, потреба залучення та використання в країні саме «екологічних інвестицій» значно зростає, але істотною перешкодою в цьому питанні, яке потребує нагального вирішення, постає відсутність визначення «екологічні інвестиції» в чинному законодавстві. Theses are dedicated to the study of the definition of "environmental investments". The purpose of theses is to define the concept and features of "ecological investments" and to analyze the role and features of the latter in maintaining and increasing the country's natural resource potential. The author of theses came to the conclusion that currently, the need to attract and use "environmental investments" in the country is growing significantly, but a significant obstacle in this matter, which needs an urgent solution, is the lack of a definition of "environmental investments" in the current legislation.
Опис
Ключові слова
інвестування, інвестиції, екологічні інвестиції, зелені інвестиції, природне середовище. investment, investment, ecological investment, green investment, natural environment.
Бібліографічний опис
Журавель, А. Щодо питання про визначення поняття «екологічні інвестиції». Роль та місце правоохоронних органів у розбудові демократичної правової держави: матеріали XVI міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф., м. Одеса, 29 березня 2024 р. Одеса: ОДУВС, 2024. С. 399-402.