ДОМАШНЄ НАСИЛЬСТВО В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ

Вантажиться...
Ескіз
Файли
Дата
2022-11-25
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
На думку авторки, нові зміни у Кримінальному кодексі України – криміналізація домашнього насильства стало великим кроком щодо подолання проблеми всеукраїнського рівня. Зараз домашнє насильство, яке вчиняється систематично не адміністративний проступок, а передбачене як кримінальне правопорушення. Оскільки домашнє насильство не нова проблема у суспільстві та коло цього терміну склалося багато стереотипів та міфів, багато потерпілих не звертаються до правоохоронних органів або інших установ, де можна отримати допомогу особам, які постраждали від домашнього насильства, тому треба інформувати громадян і не замовчувати цю проблему для її ефективного подолання. According to the author, the new changes in the Criminal Code of Ukraine - the criminalization of domestic violence was a big step towards overcoming the problem at the all-Ukrainian level. Now, domestic violence, which is committed systematically, is not an administrative offense, but is prescribed as a criminal offense. Because domestic violence is not a new problem in society and the circle this term has given rise to many stereotypes and myths, many victims do not turn to law enforcement agencies or other institutions where they can get help for victims of domestic violence, so it is necessary to inform citizens and not to silence this problem in order to effectively overcome it.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Вільська Є.Р. ДОМАШНЄ НАСИЛЬСТВО В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ. Кримінально-правові, кримінологічні та кримінально-виконавчі заходи попередження злочинності: матеріали Всеукраїнської наук.- практ. конф. 25 лист. 2022 р. Одеса : ОДУВС, 2022. 257 с. С. 61-63.