ПРАВО НА СУДОВИЙ ЗАХИСТ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022-02-25
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Автором висловлюється власна думка щодо права на судовий захист суб'єктів господарювання. The author expresses his own opinion regarding the right to legal protection of economic entities.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Дрішлюк В.І. ПРАВО НА СУДОВИЙ ЗАХИСТ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ. Вплив інтеграційних тенденцій на розвиток національного права : матеріали міжнародної науково - практичної конференції м. Одеса, 25 лютого 2022 р. / редкол. В.П. Маковій та ін. – Одеса, ОДУВС, 2022. – 204 с. С. 65-66.