Організаційно-правові аспекти сутності, класифікації та застосування основних понять теорії службово-бойової діяльності сил охорони правопорядку

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
В роботі розглядається сутність службової та бойової діяльності сил безпеки. Класифікація видів бойової діяльності, форм і методів роботи та бойового використання сил безпеки. Необхідність юридичної консолідації основних положень теорії бойової діяльності в правових актах України, що регулюють основу використання сил безпеки. В работе рассматривается сущность служебной и боевой деятельности сил безопасности. Классификация видов боевой деятельности, форм и методов службы и боевого использования сил безопасности. Необходимость юридической консолидации основных положений теории боевой деятельности в правовых актах Украины, регулирующих основу использования сил безопасности. The essence of service and combat activity of the security forces. The classification of types of combat activities, forms and methods of service and combat use of the security forces. The necessity of legal consolidation of the basic terms of the theory of combat activities in the legal acts of Ukraine regulating the basis for the use of the security forces.
Опис
Ключові слова
сили безпеки, види бойової діяльності, форми та методи обслуговування і бойового застосування, правила., силы безопасности, виды боевой деятельности, формы и методы обслуживания и боевого применения, правила., security forces, kinds of combat activities, forms and methods of service and combat use, regulations.
Бібліографічний опис
Шаповалова І.О. Організаційно-правові аспекти сутності, класифікації та застосування основних понять теорії службово-бойової діяльності сил охорони правопорядку / І.О. Шаповалова // Південноукраїнський правничий часопис. - 2015. - № 3. - С. 77 - 80.