КОНСТИТУЦІОНАЛІЗМ ЯК ВІДОБРАЖЕННЯ МЕНТАЛІТЕТУ ТА САМОБУТНОСТІ НАРОДУ УКРАЇНИ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023-06-27
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Конституція є символом історичної боротьби свободи з будь-якими формами несвободи, заборона ідеологій є логічним наслідком втручання людиноненависних ідей в життя нашого народу, плюралізм, секуляризм з повагою до будь-якої культури й релігії, а також безперечний захист української мови та самобутності нашої культури дозволяє зробити простий висновок - ці ідеї необхідно захищати, шанувати, гарантувати, охороняти, підтримувати, розвивати й ставитись дбайливо до Основного закону. The Constitution is a symbol of the historical struggle of freedom against all forms of unfreedom, the prohibition of ideologies is a logical consequence of the interference of misanthropic ideas in the life of our people, pluralism, secularism with respect for any culture and religion, as well as the indisputable protection of the Ukrainian language and the identity of our culture allows to draw a simple conclusion - these ideas must be protected, respected, guaranteed, protected, supported, developed and treated carefully with respect to the Basic Law.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Хабєєв, В. КОНСТИТУЦІОНАЛІЗМ ЯК ВІДОБРАЖЕННЯ МЕНТАЛІТЕТУ ТА САМОБУТНОСТІ НАРОДУ УКРАЇНИ. Актуальні питання становлення та розвитку сучасного конституціоналізму в Україні (до 27-ї річниці Конституції України) Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Одеса, 27 червня 2023 р. / упорядник Є.О.Львова, Редакційна колегія М.В. Корнієнко, М.М. Юрченко – Одеса, ОДУВС, 2023. – 220 с. С.183-185.