МОВНА ПІДГОТОВКА КУРСАНТІВ ВИЩИХ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ МВС УКРАЇНИ: ТРАДИЦІЇ І ПЕРСПЕКТИВИ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022-08-04
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Зазвичай викладачі намагаються створити такі умови під час навчального процесу, щоб курсанти постійно застосовували набуті ними навички, роблять вони це через різні дискусії, наукові конференції, де курсант може проявити свої аналітичні здібності, іншими словами викладачі об’єднують комунікативну і комулятивну функції. Слід також зазначити, що мовна підготовка курсантів відбувається постійно, тобто під час вивчення основних предметів. Usually, teachers try to create such conditions during the educational process so that cadets constantly apply the skills they have acquired, they do this through various discussions, scientific conferences, where the cadet can demonstrate his analytical abilities, in other words, teachers combine communicative and communicative functions. It should also be noted that the language training of cadets takes place constantly, that is, during the study of the main subjects.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Кулешов А., Антуф'єва В.А. МОВНА ПІДГОТОВКА КУРСАНТІВ ВИЩИХ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ МВС УКРАЇНИ: ТРАДИЦІЇ І ПЕРСПЕКТИВИ.Мовна підготовка поліцейських: традиції, перспективи та зарубіжний досвід: Матеріали Міжнародного круглого столу з нагоди 100-річчя Одеського державного університету внутрішніх справ (04 серпня 2022 року). Одеса: ОДУВС, 2022. С. 138 - 142.