Південноукраїнський правничий часопис

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Автори
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
У науковому збірнику представлені роботи з різноманітних актуальних тем. Розглядаються питання щодо становлення правової держави, запобігання та протидії злочинності, аналізуються поняття та сутність правотворчості в Україні. The scientific collection presents works on various topical issues. The issues of the rule of law, prevention and counteraction to crime are considered, the concepts and essence of law-making in Ukraine are analyzed.
Опис
Ключові слова
проблеми становлення правової демократичної держави, протидія злочинності, problems of establishing a democratic state governed by the rule of law, combating crime
Бібліографічний опис
Південноукраїнський правничий часопис : наук. журн. / Одес. держ. ун-т внутр. справ. – Одеса, 2019. № 4. 160 с.