Тактична медицина як обов'язкова складова професійної підготовності працівників правоохоронних органів, оперативно-рятувальних служб та військовослужбовців

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023-06-02
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
У доповіді окреслено питання та значення підготовки працівників правоохоронних органів, оперативно-рятувальних служб та військовослужбовців з тактичної медецини та готовності особового складу надавати домедичну допомогу під час виконання службово-бойових завдань. Надано нове тлумачення терміну "Тактична медецина". Проведено аналіз надання допомоги постраждалим працівниками правоохоронних органів, рятувальниками та військовослужбовцями зарубіжних країн та інтеграції загальноприйнятих у світі стандартів надання невідкладної долікарської допомоги у різних ситуаціях службово-бойової діяльності у підготовку та діяльність працівників правоохоронних органів, оперативно-рятувальних служб та військовослужбовців в Україні. The report outlines the issues and importance of training law enforcement officers, operational and rescue services, and military personnel in tactical medicine and the readiness of personnel to provide paramedical assistance during service and combat missions. A new interpretation of the term "Tactical medicine" has been provided. An analysis of the provision of assistance to victims by law enforcement officers, rescuers and military personnel of foreign countries and the integration of universally accepted standards for the provision of emergency medical care was carried out in various situations of service and combat activity in the training and activities of employees of law enforcement agencies, operational and rescue services and military personnel in Ukraine.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Бахчеван, Є., Цвітайло, О. Тактична медицина як обов'язкова складова професійної підготовності працівників правоохоронних органів, оперативно-рятувальних служб та військовослужбовців. Сучасні стандарти підготовки з домедичної допомоги працівників правоохоронних органів, оперативно-рятувальних служб та військовослужбовців : матеріали міжнародного круглого столу (м. Одеса, 2 червня 2023 року). Одеса : ОДУВС, 2023. 212 с. С.16-19.