ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДРОЗДІЛІВ ЮВЕНАЛЬНОЇ ПРЕВЕНЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022-10-31
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Аналіз праць у сфері ювенальної правоохорони дає підстави вважати, що недосконалість національного механізму охорони та забезпечення прав, свобод та законних інтересів дітей потребує комплексного вирішення у цілій низці напрямків. Метою такої діяльності є зниження рівня злочинності та зменшення кількості правопорушень серед неповнолітніх, недопущення їх повторного вчинення, утвердження законності та правопорядку на відповідній території та в державі в цілому. The analysis of works in the field of juvenile law enforcement gives reason to believe that the imperfection of the national mechanism for protecting and ensuring the rights, freedoms and legitimate interests of children requires a comprehensive solution in a number of directions. The purpose of such activities is to reduce the level of crime and reduce the number of offenses among minors, prevent them from being re-committed, and establish law and order in the relevant territory and in the country as a whole.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Яровець, Д. ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДРОЗДІЛІВ ЮВЕНАЛЬНОЇ ПРЕВЕНЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ. Роль та місце правоохоронних органів у розбудові д емократичної правової держави: матеріали XΙV міжнар. наук.-практ. інтернет- конф., м. Одеса, 31 жовтня 2022 р. Одеса: ОДУВС, 2022. 174 с. С.156-159.